اسمس تبریک دهه فجر

اسمس تبریک دهه فجر

اسمس تبریک دهه فجر

اسمس تبریک دهه فجر

 

عشق یعنی یک خمینی سادگی

عشق یعنی با علی دلدادگی
عشق یعنی دست تو پرپر شده

عشق یعنی یک علی رهبر شده
عشق یعنی لا فتی الا علی

عشق یعنی رهبرم سید علی

 

 

 

 

اسمس تبریک دهه فجر

 

 

 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم

در ره عشق سزاوارتر از صد مردیم
هر زمان بوی خمینی به سر افتد ما را

دور سید علی خامنه ای میگردیم

 

 

 

 

اسمس تبریک دهه فجر

 

 

 

 

با رهبر انقلاب همدوش شده
تهران بزرگ دشمن بوش شده
با برف خفن، بیست و دوی بهمن ماه
سرتاسر شهرمان کفن پوش شده !

 

 

 

اسمس تبریک دهه فجر

 

 

 

 

 

بهمن آمد فجر پیروزی رسید
گاه شادی و ستم سوزی رسید
بهمن و روئیدن گل در کنار
پس زدن از روی کشور هر غبار

 

 

 

 

اسمس تبریک دهه فجر

 

 

 

 

از اوج بروج حق سردار قیام آمد
بر شوق سماع جان، انوار امام آمد
طاغوت نگونسر شد با خاک برابر شد
شمشیر اناالحق چون بیرون ز نیام آمد

 

 

 

 

اسمس تبریک دهه فجر

 

 

 

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب

گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز
گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند

شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز
گر امام شهدا نیست کنون در برمان

خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز

 

اسمس تبریک دهه فجر

 

 

اس ام اس تبریک تولد /اسمس تبریک تولد بهمن ماه

اس ام اس تبریک روز دختر / اس ام اس عاشقانه روز دختر

اسمس تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)