اسمس تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

اسمس تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

اسمس تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

اسمس تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 

مـــــژده ایـــدل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــد

مــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـولان آمـد

تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دری

بـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــد

مـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــد

اشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد

 

 

 

پیام تبریک میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)

 

 

 

گوش کن هفت آسمان در شور و حالی دیگرند

عرشیان و فرشیان نام محمّد می‌برند

ولادت حضرت محمد بر شما مبارک

جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پیغمبر

منور قلب عالم گشت از میلاد پیغمبر

بده ساقى مى باقى که غرق عشرت و شادى

دل اولاد آدم گشت از میلاد پیغمبر . . .

 

 

 

پیام تبریک میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)

 

 

خورشید عشق را، ره شام و زوال نیست

بر هر دلی که تافت، در آن دل ضلال نیست

در آسمان دلبری و آستان عشق

نور جمال دلبر ما را مثال نیست . . .

 

 

 

 

پیام تبریک میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)

 

 

نورعترت آمد از آیینه ام
کیست در غار حرای سینه ام
رگ رگم پیغام احمد می دهد
سینه ام بوی محمد می دهد
میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) تهنیت باد

 

 

 

 

پیام تبریک میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)

 

 

 

ای ششم پیشوای اهل ولا
خلق را رهبری به دین هدی
پای تا سر خدا نمایی تو
هم ز سر تا بپای صدق و صفا
ولادت امام جعفر صادق علیه السلام و نبی اکرم (ص) مبارک

 

 

 

 

پیام تبریک میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)

 

 

 

ماه فرو ماند از جمال محمد
سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتى نیست
در نظر قدر با کمال محمد
میلاد نور مبارک

 

 

 

 

پیام تبریک میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)

 

 

 

 

حق چو دید آن نور مطلق در حضور
آفرید از نور او صد بحر نور
آفرینش را جز او مقصود نیست
پاک دامن تر زاو موجود نیست
میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع)گرامی باد

 

 

 

 

پیام تبریک میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)

 

 

 

ای چراغ دانشت گیتی فروز
تا قیامت پیشتاز علم روز
آفرینش را کتاب ناطقی
اهل بینش را امامِ صادقی
ولادت امام جعفر صادق علیه السلام مبارک

اسمس تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 

3 داستان واقعی از کرامت حضرت مهدی (عج)

5 داستان طنز خنده دار خیلی باحال