اشعار محرمی /شعر های زیبا در مورد محرم و امام حسین

اشعار محرمی /شعر های زیبا در مورد محرم و امام حسین

اشعار محرمی /شعر های زیبا در مورد محرم و امام حسین

اشعار محرمی /شعر های زیبا در مورد محرم و امام حسین

 

گل خوش رنگ و بوی من حسین است

بهشت آرزوی من حسین است

مزن دم پیش من از لاله رویان

که یار لاله روی من حسین است

من آن مداح مست سینه چاکم

که ممدوح نکوی من حسین است

همه در گفتگوی این و آنند

ولیکن گفتگوی من حسین است

سخن بی پرده می گویم زمستی

می و جام و سبوی من حسین است

چو مرغ حق که از حق میزند دم

طنین های و هوی من حسین است

از آن بر تربتش سایم جبین را

که عز و آبروی من حسین است

احد گوئی از آن باشد شعارم

که پیر و نکته گوی من حسین است

اشعار محرمی

تا شعلة هجران تو خاموش کنم

بر آتش دل ز صبر، سرپوش کنم
بسیار بکوشیدم و، نتوانستم

یک لحظه غم تو را فراموش کنم
ای کاش، دمی دهد امانم این اشک

تا نقش تو را به دیده منقوش کنم
آخر چه شود، شبی به خوابم آئی

تا جام محبت تو را نوش کنم
بنشینی و، در برت، مرا بنشانی

تا زمزمة نوازشت گوش کنم
گر بار دگر مرا در آغوش کشی

صد بوسه بر آن دست و بر آن دوش کنم
سجاده تو، که می‌دهد بوی تو را

برگیرم و، بوسم و، در آغوش کنم
چون درد فراق تو، ز حد درگذرد

زین عطر تو قلب خویش، مدهوش کنم
از حمله غارت به دلم آتشهاست

این داغ، عیان، ز لاله گوش کنم
گویند به من، یتیم غارت زده ام

زآن چشمة چشم خویش پرجوش کنم
دیگر اگر ای پدر نخواهی برگشت

برخیزم و، پیکرم سیه پوش کنم؟
این داغ حسین، جاودان است (حسان)

هرگز نتوان به اشک، خاموش کنم

اشعار محرمی

از سفر داغدیده، آمده ام
دل ز هستی بریده، آمده ام
زینبم من، که از دیار عراق
رنج و حسرت کشیده، آمده ام
اینک از شام با لباس سیاه
چون شب بی سپیده، آمده ام
شادی دهر را زکف داده
غم عالم خریده، آمده ام
گرچه با قامتی رسا رفتم
لیک، با قدّی خمیده، آمده ام
پیکر پاک سرو قدانْ را
بروی خاک، دیده آمده ام
دسته گلهای نازنینم را
دست بیداد، چیده آمده ام
دیده ام یک چمن، گل پرپر
خار در دل خلیده، آمده ام
پای هرگل، گلاب گریه ی من
باتأثّر، چکیده آمده ام
باد یغما گر خزان هرچند
بر بهارم وزیده، آمده ام
سربلندم که با اسارت خویش
افتخار آفریده آمده ام
تار و پود ستم، به تیغ سخن
با شهامت، دریده آمده ام
پی محو ستم اگر رفتم
با همان عزم وایده آمده ام
ازکنار مجاهدان شهید
وز جهاد عقیده آمده ام
بارها از سر حسین عزیز
صوت قرآن شنیده آمده ام
گر رود خون زدیده ام نه عجب
من که بی نور دیده آمده ام
هدفم، اعتلای قرآن بود
به مرادم رسیده آمده ام
شاهد صبح و شام من شفق است
کز سفر، داغدیده آمده ام

اشعار محرمی /شعر های زیبا در مورد محرم و امام حسین