جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 

عاشقان بُستان جان‌بخش دعا را بنگرید

این دو نور عالم آراى خدا را بنگرید

باده نوشان مِى قالوا بلى را بنگرید

وجه صادق را، جمال مصطفى را بنگرید

میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) مبارک باد

 

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 

 

محمد نور عالمتاب هستی است

وجودش روشنی بخش زمان است

به هر قلبی نماید رخنه و جا

خدا داند که قلب او جوان است

میلاد پیامبر اکرم (ص) مبارک باد

 

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

پیوسته علم تشنه لب آب جوی توست

گلواژه های وحی پر از رنگ و بوی توست

علم و کمال بر سخنت بوسه می زند

آیات وحی بر دهنت بوسه می زند

ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

 

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

 

 

 

قرآن تویی چو خیره نظر می‌کنم به نور

گل می‌کند دوباره نگاهم میان گل

این جای حیرت است که در گلشن کساء

هم شاخه گلی تو و هم باغبان گل

میلاد پیامبر اکرم (ص) مبارک باد

 

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

عکس نوشته زیبا در مورد ولادت حضرت رسول اکرم و امام صادق (ع)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

اشعاری زیبا برای آغاز امامت صاحب الزمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا