دلنوشته های عاشقانه یک دختر تنها

دلنوشته های عاشقانه یک دختر تنها

دلنوشته های عاشقانه یک دختر تنها

دلنوشته های عاشقانه یک دختر تنها

 

این جرم من است….عاشقی…
به آغــوشِ تو مُحتاجَــم بَرای حِس آرامــش

بَرای زندِگــی با تــو پر اَز شوقــم پـــر اَز خواهِــــش

به دَستــــــای تـــــــــو مُحتاجـَــم برای لَمسِ خوشبختــــی

واســـــه تَسکیـــــنِ قَلبـــی که بــَـراش عادَتـــــــــ شُــده سَختــی

به چشمـــــای تو مُحتاجَــم واســه تَعبیرِ ایـن رویـا که بازَم میشه عاشـق شـد

تو ایــن بی رَحمیه دنیــــــا

بــــه لَبخنــــدِ تو مُحتاجــَـم که تنهـــــا دِلخوشیـــم باشه

بــِــزار دُنیـــایِ بی روحـَــــم به لَبخندِ تو زیبــا شه

به تــو مُحتاجمــو باید پَناه هِق هِقَم باشـی

هَمیشه آرِزومـ بوده که روزی عاشِقَم باشی

 

 

دلنوشته های عاشقانه یک دختر تنها

 

گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!

ببرم بخوابانمش!

لحاف را بکشم رویش!

دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!

حتی برایش لالایی بخوانم،

وسط گریه هایش بگویم:

غصه نخور خودم جان!

درست می شود!درست می شود!

اگر هم نشد به جهنم…

تمام می شود…

بالاخره تمام می شود…!!!

 

دلنوشته های عاشقانه یک دختر تنها