دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

دل نوشته قشنگ عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

 

دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

دل نوشته جدید عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

 

دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

دل نوشته خوب عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

 

دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

دل نوشته زیبای عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

 

دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

دل نوشته تصویری عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

 

دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

دل نوشته زیبای عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

 

دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

دل نوشته های عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

 

دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

دل نوشته سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

 

دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

 

دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

دل نوشته های عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

دلنوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه 

دل نوشته عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

………………………….

مو به چه کسی فروختی و ازم رد شدی

فکر میکنی با رفتنت همه چی آروم میشه ؟

فقط خودت آروم میشی
فقط خودت !
با عشق جدیدت
برات تکراری شده بودم ،

دست منو گرفتی ، حق نداشتی دست کسی دیگه رو بگیری

اگه برای تو راحته !

برای من قابل تصور هم نیست که دستای کسی دیگه رو بگیرم

میترسم که اینقدر ساده از ادما بگذری که روزی برسه و ساده از خودتم بگذری،خودتم نابود کنی!!!!یا شایدم عاشق کسی شی که همه نامردیایی که سر من یا بقیه دراوردیو سرت تلافی کنه

و این یعنی نفرین

نفرین من همیشه همراهته

همیشه خوشبختیتو میخواستم ، ولی این سکوته که تبدیل به نفرت میشه

امیدوارم همین اتفاق سرت بیاد تا بدونی چقد تحملش سخته

……………………………………….

دل نوشته های عاشقانه سری 3 / تصویر دلنوشته عاشقانه

 

دل نوشته های عاشقانه جدید/سری 1