رمان جذاب ستاره قسمت دهم

رمان جذاب ستاره قسمت دهم

رمان جذاب ستاره قسمت دهم

رمان جذاب ستاره قسمت دهم

 

بابا_ میخواستی تمومه کوپن هاتو خرج نکنی!

اه اه اه الان یک هفته از اون موضوع میگذره و من یه ساعته یه لنگه پا وایسادم که پدر گرامم اجازه خروج صادر کنه…

ولی لامصــــــــــب نَم پس نمیده..!!!!!

با حالت قهر پامو کوبیدم زمین و گفتم :

_اصلا بیرون نمیرم نه فقط از خونه بلکه بیرون از اتاق..!!

سریع ب سمت اتاقم پرواز کردم..!!!!!!
وای سامان اگه دستم بهت برسه تمومه موهاتو از اون کله پوکت میکنم..
همش تقصیره اون سامـــــان دیونس که رفته پیشه بابا چوقولی منو کرده..

نمیدونم چی گفته که بابا بیرون رفتن و تا یه مدت نامعلوم ممنوع کرده….!!!

الان یه هفتس تو این خونه زندونی شدم..
تو همین فکرا بودم نفهمیدم کی خوابم برد..!

با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم..

_بله؟
سامان_ستاره بپر بیرون اجازتو صادر کردمم..

_لازم نکرده من پامو از اتاقم بیرون نمیذارم..
توام برو به کارت برس بزار به درد خودم
بمیــــــرم..

سامان_پرنسس من قهر کرده الان؟

_بروبابا حوصلتو ندارم.

سامان_پرنسس من قراره کوه کنسل شده باهام قهره؟
حاضرشو میبرمت یه جای بهتر اصلا هرجا تو بگی..

_نمیخوام من امشب مهمونیه دوستم دعوت بودم ولی دیگه مهم نیست
سامان_اهـــــــان..خواهر کوچولوی من واسه مهمونی خودشو لوس کرده!!
باشه بابا من نازتو نکشم کی بکشه؟
پــــاشو پرنسس هرجا میخوای برو خودم نوکرتم..

با این حرف سامان مثله فنر تو تختم نشستم
به ساعت نگا کردم ۵بعدازظهر بود ..
یعنی من ۳ساعت خوابـــیـدم؟
O_O
حالا وقت فکر کردن نیست
با صدای سامان به خودم اومدم..

سامان_الووو پرنسس خوابیدی؟؟!!؟؟

_سامان با من شوخی کردی نکردیا

سامان_دیوونه شوخی کدومه؟
پاشو هرجای میخوای برو ولی فقط باید قبل ۱۱خونه باشی..!

_قبل دوازده
سامان_نخیر همون که داداشت میگه..!!

_داداشـــــــییی

سامان_باشه بابا ولی فقط همین یه دفعه..!!

_قربونت برم سامی جونم ..

سامان_خدانکنه دیوونه

_باشه کاری نداری؟!!؟؟
خواستم قطع کنم که سامان گفت..
سامان_فقط یه چیزی ستاره؟؟
_چییی؟
سامان_به دوسته خل و چلت بگو جوابمو بده یه هفتس قهره..!!!!!!!

(اهااااان…پس داداشم کارش پیش من گیر بوده)
_کدوم دوستم؟؟
سامان_ستاره خودت میدونی منظورم کیه اذیت نکن.
_باشه داداشی..
سامان_قربونه خواهر باهوشم برم من..
خدافظ

بعد از خدافظی با سامان اول به ترانه بعد به الهام زنگ زدم قراره امشب و اوکی کردم..
رفتم یه دوش یه ساعته خودمو مهمون کردم..!!!!!!!

یه بار دیگه جلوی آینه خودمو برسی کردم..
تیپ سرتاپا مشکی زده بودم..
ولی به نظرم زیادی مشکی پوشیدم
وبا یه جهش فوری شال مشکیمو بایه شال قرمز عوض کردم..
همون لحظه ترانه زنگ زد..

ترانه_ستارررره ساعت ۸شبه نمیخوای تشریف بیاری؟
_اومدم بابا چقدر عجله دارید شما..
حاضرباشین من دارم میام..

ساعت ۸نیم رسیدیم در خونه نیما..
خونشون طبقه دهم یه برج توی نیاوران بود..نیما با روی خوش به استقبالمون اومد..

نیما_سلااام خوش اومدید..دیگه داشتم از اومدنتون نا امید میشدم..
و به داخل راهنمایمون کرد..
وقتی وارد شدیم چند نفر دیگه هم بجز
نازی و بهار اونجا بودن
دوپسر و سه دختر دیگه که دوتاشون خواهر بودن..

بعداز سلام و احوالپرسی و معرفی نشستیم
روی یه کاناپه سه نفره..
یه خونه تقریبا ۱۰۰متری..که خیلی شیک
به رنگ های مشکی و سفید دیزاین شده بود..نیما رفت که وسایل پذیرایی رو بیاره..
یه نفر کم بود….

 

رمان جذاب ستاره قسمت دهم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان عاشقانه تابو قسمت دهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

رمان جذاب ستاره قسمت نهم

رمان عاشقانه تابو قسمت نهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و یک