رمان جذاب ستاره قسمت دوازدهم

رمان جذاب ستاره قسمت دوازدهم

رمان جذاب ستاره قسمت دوازدهم

رمان جذاب ستاره قسمت دوازدهم

 

جانیارهم نشست روی همون صندلی که نیما نشسته بود وخیلی ماهرانه دست هاشو روی سیم ها تکون میداد..

منم محو شده بودم که سرشو بلند کرد و به من چشم دوخت..
انتظار نداشتم بخونه ولی خوند..
با صدایی گیرا و منحصر به فرد…

_دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگه دوباره این دل دیوونه واست دلتنگه وقته از تو خوندنه ستاره ی ترانه هام اسم تو برای من قشنگ ترین آهنگه بی تو یک پرنده ی اسیر بی پروازم با تو اما میرسم به قله ی آوازماگه تا آخر این ترانه با من باشی واسه تو سقفی از آهنگ و صدا می سازم
با یه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره نذار از نفس بیفتم تویی تنها راه چاره آی ستاره آی ستاره بی تو شب نوری نداره این ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاره تویی که عشقمو از نگاه من می خونی تویی که تو تپش ترانه هام مهمونی تویی که همنفس همیشه ی آوازی تویی که آخر قصه ی منو می دونی اگه کوچه ی صدام یه کوچه ی باریکه اگه خونه ام بی چراغه چشم تو تاریکه میدونم آخر قصه می رسی به داد من لحظه یکی شدن تو آینه ها نزدیکه با یه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره نذار از نفس بیفتم تویی تنها راه چارهآی ستاره آی ستاره بی تو شب نوری نداره این ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاره

حتی یک ثانیه هم چشم از من برنمیداشت و میخوند..
قلبم؟؟نمیدونم اصلا میزد یا نه!!
دستم یخ کرده بود..نمیدونم چرا نمیتونستم ازش چشم بردارم..
حالا چرا این آهنگ؟چرا اسم ستاره؟؟

با صدای دست زدن به خودم امدم..
آهنگ تموم شده بود‌..
به ساعتم نگاه کردم..
_ساعت۱۱شبه داره دیر میشه،
جانان کنار من نشسته بود کی امده بود؟؟؟نمیدونم!!
نازی داشت ب جانیار اسرار میکرد..
یه آهنگ دیگه بخونه..
همه ی بچه ها با نگاهی پر از خواهش به جانیار چشم دوخته بودن..

ولی جانیار گیتارو گذاشت روی میز عسلی وسط مبل ها و گفت:
همون یه بارم واسه خوندنم دلیل داشتم وگرنه نمیخوندم!
و رو به جانان ادامه داد؛جانان پاشو آماده شو من فردا هزارتا گرفتاری دارم ..
نیما_کجا داداش تازه سرشبه!چرا عجله داری؟
جانیار_قربونت…
جانیار_داداش من فردا گرفتاری دارم

نیما خواست حرف دیگه ای بزنه
که منم بلند شدم…
_اگه اجازه بدید ماهم دیگه رفع زحمت کنیم
نیما_ای بابا شما دیگه کجا؟
هنوز ساعت یازده نشده
_ممنون امشب خیلی خوش گذشت حسابی سنگ تموم گذاشتین
قطعا اگه راه داشت بیشتر میموندیم…

با این حرفم الهام و ترانه هم بلند شدن…
بعد از کلی تشکر و تعارف کردن…
نیمارضایت داد که بریم…

جانان هم اماده شده بود وکنارما ایستاده بود…
نازی رو ب جانان کرد و گفت؛
نازی_جانان خب توبمون من اخرشب برت میگردونم خونه
جانیار_لازم نکرده جانان با من اومده با خودمم بر میگرده…
نازی_هرطور راحتین خواستم تعارف کرده باشم..
(دختره پررو انگار خونه خالشه)
جانان_مرسی اینجا خونه داداشمه تعارف ندارم که…

همه سرپا ایستاده بودن برای پایان دادن ب این تعارف ها خودم دست به کار شدم…

_خب اقا نیما انشالله هرکجای دنیا که هستید موفق و پیروز باشید…
امشب روجز یکی از بهترین شبهای زندگیم میدونم،
سفرخوبی داشته باشید….
خداحافظ همگی…
وبه سمت در خروجی حرکت کردم…

بقیه هم با نیماخداحافظی کردن و دنبال من راه افتادن وارد اسانسور شدیم که جانان گفت؛
جانان_صبر کنید داداشمم بیاد،

خیلی دلم میخواست بدونم جانیار چندسالشه و این همه از گرفتاری و کار حرف میزنه شغلش چیه…

پس سوالمو جوری پرسیدم که کسی شک نکنه..:

_جانان چندسال با داداشت فاصله سنی داری ؟
انگاری خیلی بهش وابسته ای!!!

 

رمان جذاب ستاره قسمت دوازدهم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان عاشقانه تابو قسمت دوازدهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و چهارم

رمان جذاب ستاره قسمت یازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت یازدهم