رمان جذاب ستاره قسمت نهم

رمان جذاب ستاره قسمت نهم

رمان جذاب ستاره قسمت نهم

رمان جذاب ستاره قسمت نهم 

 

الهام_خدا خیرت بده ستاره خیلی خوش گذشت..
خوب شد اومدم و لجبازی نکردم..

ترانه_آره امشب عالی بود..
اینارو ولش کن..مهمونیه آخر هفته رو بچسب که قراره کلی خوش بگذرونیم !!
مگه نه ستی؟

_نمیدونم باید بهتون خوش بگذره نیما خیلی پسره خوبیه قطعا مهمون نواز خوبیم هست..

الی_یعنی چی بهمون خوش بگذره؟ نکنه نمیخوای بیای؟

_درست حدس زدی من نمیخوام بیام..
اخر هفته میخوام با سامان و امیرعلی برم کوه..

ترانه_توغلط کردی نمیخوای بیای..
ما بدون تو جایی نمیریم توام باید بیای..قرارتو کنسل کن بنداز یه روز دیگه..

الی_راست میگه بدون تو کجا پاشیم بریم؟ بعدشم اگه میخواستی نیای همونجا میگفتی که ماهم قبول نکنیم…

_شما به من چیکار دارید؟ مگه پشت قباله من هستین؟ خودتون برید دیگه..سامان بخاطر من میخواد بیاد چون اصلا از کوه خوشش نمیاد ..
گناه داره داداشم

ترانه_سامان قرار نیست کوه بیاد خودتو خسته نکن..

_جااااااااااان؟؟؟؟ببخشید اونوقت شما از کجا میدونید داداش من کوه نمیاد؟؟

ترانه رنگش پرید و به من من کردن افتاد..

ترانه_یعنی من با سامان یعنی اقا سامان صحبت میکنم یعنی ازش میخوام که قراره کوه رو کنسل کنه
(ای سامان آب زیرکاه پس یه چیزی هست قبلانم شک کرده بودم ولی الان مطمن شدم)

_نمیخواد توضیح بدی خودم فهمیدم چه خبره

ترانه_لطفا فکرو خیال الکی نکن من منظوری نداشتم..

الی_بله الان ما شدیم غریبه دیگه !!!
ترانه چون کنار من (سمت صندلی شاگرد) نشسته بود..کاملا متوجه رنگ پریدگی صورتش میشدم..
بهتر بود بیشتر از این کشش ندم
تا خودشون بیان کنن..

_شوخی کردیم بابا جدی نگیر! بچه ها دیروقته بریم خونه ما من تنهایی برم پوستم کندس..

الی_منم به مامانم نگفتم میرم بیرون گفتم خونه ستاره میمونم..

ترانه_منم که از هفت دولت ازادم مامانم اینا رفتن شیراز ترگلم(خواهرترانه) که از خداشه من خونه نباشم…

_پس میریم خونه ما که منم امشبه روبه بهونه شما جون سالم به در ببرم..

ساعت یک و نیم شب رسیدیم خونه بعد از پارک کردن ماشینم سعی کردیم آهسته و بیصدا وارد خونه بشیم ..که کسی متوجه ما نشه..
همین که داشتیم توی تاریکی پاورچین پاورچین سمت اتاقم میرفتیم وسط راه لامپ پذیرایی روشن شد وما سه نفری رو پله ها گیر افتادیم..واای همه بیدارن..
بابا..مامان..سامان.
چه شووود..!!!

مامان_چه عجب خانوما بیرون خوش گذشت؟

ترانه و الهام کپ کرده بودن من که دیگه جای خود دارم..!!

با صدای سامان به خودم اومدم

سامان_ستاره گوشی رو واسه چی گذاشتن؟ میشه طریقه استفاده از تلفن همراهو به من یاد بدی؟

وای گوشیم!! اصلا نمیدونم کجاس!!

بابا_ستاره خیلی خود سر شدی الان باید بیای خونه؟ ساعتو نگاه کردی؟ سه تا دختر مجرد این موقع شب بیرون چیکار میکنن؟ جوابی داری بدی؟؟چرا تلفنت خاموش بود؟ مادرتو جون به سر کردی..

ترانه_عمو سپهر تقصیر من شد ستاره گفت عجله داره ولی ما ازش خواهش کردیم.

الی_راست میگه ما اصرار کردیم بیشتر بمونیم..

بابا_برید بخوابید..
بابا_وشما ستاره خانوم..!!بعدا حرف میزنیم..

سامان با یه حالت بدی نگاهمون کردو رفت تو اتاقش…

###################

_باباجونم لطفا!!!!!!!!!!
بابا_نمیـشه ستاره حرفم عوض نمــیشه

_ع؟ بابا من یک هفته اس واسه خاطر شما از خونه بیرون نرفتم ای بابا منم آدمم تو خونه کپک میزنم خُـــــب!!!!!

 

رمان جذاب ستاره قسمت نهم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان عاشقانه تابو قسمت نهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و یک

رمان جذاب ستاره قسمت هشتم

رمان عاشقانه تابو قسمت هشتم