رمان جذاب ستاره قسمت چهاردهم

رمان جذاب ستاره قسمت چهاردهم

رمان جذاب ستاره قسمت چهاردهم

رمان جذاب ستاره قسمت چهاردهم

 

حسودی نکن تو سامی جون خودمیی!!
سامان_آی ستاره صورتمو کثیف کردییی
نخواستم بابا اصلا..

از بغلش اومدم بیرون و گفتم یه دفعه احساساتم فوران کرد..
حالا مامان بابا کجان؟ خبری ازشون نیست!!
سامان_خونه یکی از دوستای بابا دعوت بودن یعداز تو رفتن منم زنگ زدم امیر اومد پیشم..
_خوبه پس منم برم لباسامو عوض کنم بیام..

دل توی دلم نبود..فکر کردن به جانیار و کاری که امشب کرد قند توی دلم آب میکرد..
نمیدونم اسمشو چی بزارم..
هرچی هست خیلی شیرینه..

اون شب تا نزدیک های پنج صبح با امیرو سامان فیلم دیدیم و از سرکول هم بالا رفتیم..
امیرعلی و سامان باهم یه شرکت ساختمانی شراکتی زده بودن…
امیر هم رشته اش معماری بود..
از بچگی باهم بزرگ شدیم و من به اندازه سامان دوستش داشتم..
اینقدر خسته بودم نفهمیدم چطوری خوابم برد…

ساعت ۱ظهر از خواب بیدار شدم..
کسی خونه نبود..
امروز شنبه اس و همه سرکارن..
نمیدونم چرا همه باکار کردن من
مخالف هستن..
یک ساعتی خودمو سرگرم تمیز کردن خونه کردم…
دیگه کاری نمونده بود که تصمیم گرفتم برم حموم..
یک ساعتم توی حموم کف بازی کردم..
تازه ساعت یکو نیم ظهر شده..

از تنهایی بدم میاد ..
رفتم زنگ بزنم به یکی از اون دیوونه ها
(الی و ترانه)
شاید بیان از تنهایی دربیام..

گوشیمو که از دیشب توی کیفم مونده بود
یک تماس بی پاسخ
از نازی داشتم..
ساعتش واسه یک شب دیشب بوده..
بعدا زنگ میزنم ببینم چیکارم داشته..
یه پیام داشتم..
دیدن پیام باعث شد ضربان قلبم شدت بگیره..
این شماره جانیاره..

متن پیام:امشب رستوران….ساعت ۹منتظرتم..

_وایییییییی خدایااا…
یعنی خودشه؟؟؟
یعنی اونم از من خوشش اومده؟
جانیار منو به شام دعوت کرده؟؟
اگه این یه دعوته چرا زنگ نزد؟؟؟
پسره پررو…چه خودشم میگیره..اصلا نمیرم والا
چه معنی میده اینقدغد بازی دربیاره…
اگه برم خودمو کوچیک میکنم…
آره نمیرم…پررو.
یه بار دیگه پیامشو خوندم…
اسمشوعوض کردم نوشتم پسره خود راضی …
این بیشتر بهش میاد…الان خوبه ضایعش کنم بنویسم شما؟؟؟

اصلا ولش کن بی محلش میکنم حالش جابیاد…
گوشیمو گذاشتم روی میزتوالت ورفتم توی پذیرایی…
گرسنم شده
بود …حوصله آشپزی نداشتم رفتم توی یخچال سرک کشیدم ببینم چیزی واسه خوردن پیدا میکنم یانه؟!!
که چشمم ب سالاد الویه افتاد

_به به چی ازاین بهتر؟؟الهی قربون
مامان گلیم برم که به فکرم بوده!!

بعداز خوردن غذا و پرکردن شکمم سنگین شدم رفتم توی اتاقم..

.کامپیوترمو
روشن کردم و آهنگ موردعلاقمو پلی کردم…

_بهم میگن تو نمیایی میگن فراموشت کنم
_میگن که این روزا باید ازعشق تو دل بکنم
_من‌که نمیشه باورم ،اخ چجوری دلت اومد؟
_دنیاروگشتم ولی باز سراغی از تونیومد
_یاد نگات داره دیونم میکنه بی انصاف …
_منکه همه دنیارو زیر پات گذاشتم …
_جز دل خسته ام بخدا چیزی نداشتم…
چیزی ندااااشتم
بهم نگو دروغی بود..
اون همه دوست دارمات
بهم نگؤفایده نداشت اشکی که ریختم زیر پاتتت..
(ایمان غلامی_بی انصاف)
_همراه آهنگ با صدای بلند میخوندم…
این آهنگ با احساس من بازی میکنه…
یه جوری که تصمیم گرفتم امشب برم رستوران

(منتظر بهونه بودم که جورشد
یادچشاش!!! خخخخخ)

_الان ساعت ۹:۱۰دقیقه اس
من توی ترافیک گیر افتادم…
دارم میرمهمون رستورانی که جانیار گفت…
ولی ترافیک سنگین باعث شد دیرکنم…

اشکال نداره بزار دیر برم!یکم منتظر بمونه!
حالا خوبه رفته باشه و حسابی ضایع شم!!!
خخخخ

ساعت ۹:۲۵دقیقه رسیدم به رستوران…به تیپم تگاه کردم یه پانچ سفید وشال وشلوار مشکی…کیفمم مشکی وسفید … به نظرم که عالیه…(خودشیفته)…

رفتم داخل رستوران
باچشم دنبالش میگشتم ..
.ولی پیداش نکردم یعنی رفته؟؟
اگه رفته باشه دیگه بهش فکر هم نمیکنم…یعنی رفته؟؟

یه بار دیگه دقیق نگاه کردم..ولی نبود..
جانیار رفته بود…ناامید از اینکه رفته باشه…خواستم برگردم که…صدایی پشت گوشم به فاصله خیلی کم شنیدم…

جانیار_میدونستم میایی…

_خودش بود …جانیار….باهمون عطر تلخ
هول کرده بودم ولی خودمو نباختم ….

کامل برگشتم سمتش …خیلی خوش تیپ شده بود…
خیره شدم به چشماشو گفتم؛

_ازکجا اینقدرمطمعن بودی اونوقت؟؟؟
جانیار_ازاونجایی که تو با نیم ساعت تاخیر مطمعن بودی من نمیرم!!!
بعد با یه لبخند دلنشین گفت:سلام!
اوه خاک به سرم یادم رفته بود که سلام کنم؛سرموانداختم پایین وگفتم؛ببخشید!سلام…
جانیار_حالا نمیخواد خجالت بکشی
بیا بریم بشینیم!

وبادستش به سمت میز دونفره خیلی شیک که شمع های پایه بلند تزیین شده بود اشاره کرد..

.(اوه اوه چه شاعرانه …خوشمان امد)
نشستم سرمیز و جانیار هم نشست روبه روم..

رمان جذاب ستاره قسمت چهاردهم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان عاشقانه تابو قسمت چهاردهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و ششم

رمان جذاب ستاره قسمت سیزدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت سیزدهم