رمان جذاب ستاره قسمت یازدهم

رمان جذاب ستاره قسمت یازدهم

رمان جذاب ستاره قسمت یازدهم

رمان جذاب ستاره قسمت یازدهم

 

نمیدونم چرا با چشم دنبال جانیار میگشتم ولی نبود..
نازی یه لباس دکلته خیلی باز سفیدی پوشیده بود..
نازی حرف دل منو به زبون آورد..

نازی_نیما جانیار کجاس؟چرا نیومده؟
نیما از توی آشپزخونه جواب داد:
نیما_یه کم کار داشت الان دیگه پیداش میشه ..

بایه سینی شربت وارد پذیرایی شد..
یکی از پسرا (دوست نیما) که اسمش محمد بود ..به شوخی به سینی دست نیما اشاره کرد
و گفت:
محمد_دستت درد نکنه عروس گلم ..بیا بشین اومدیم خودتو ببینیم..!!

از اومدنم پشیمون شدم..! خیلی معذب بودم
اصلا من اینجا چیکار میکنم؟؟
تو همین فکرا بودم که زنگ نیما زده شد..
و چند ثانیه بعد جانیار اود ولی تنها نبود..
یه دختر ریزه میزه ملوسم همراهش بود..

همه به احترام بلند شدیم جانیار خیلی سرد و مغرور باهمه احوال پرسی کرد..

اییشش پسره از خود راضی
نیم ساعت بود که همه گرم صحبت بودن و
نیما دوباره بازار پر چونگیش به راه بود
ترانه ام رفته بود توی جمع اونا ..
فقط منو الهام کنار هم نشسته بودیم و شنونده بودیم..
همون دختره که همراه جانیار بود اومد نشست
کنار من..

_عزیزم چرا ساکتی ؟
گفتم:
_ترجیح میدم شنونده باشم.. دستشو سمتم
دراز کردو گفت:
_من جانان هستم خواهر جانیار..خوشبختم
نمیدونم چرا خوشحال شدم ..
منم دستمو سمتش گرفتم و گفتم :
_خوشبختم عزیزم منم ستاره هستم..

گرم صحبت با جانان بودم که نیما همه رو به شام دعوت کرد…
رفتیم سر میز نشستیم و چند نفر روی
مبل نشستن چون سر
میز جا نبود..

جانان سمت راست والهام
سمت چپ من نشسته بود
من وسط نشسته بودم
وجانیار روبه روی من نشسته بود
نمیدونم اخم روی صورتش نشونه چی بود..

گاهی اوقات متوجه نگاه های زیر چشمیش میشدم ولی حتی یه ثانیه هم سرمو بلند نکردم..

بعد از شام نیما گیتارشو آورد وگفت:میخوام این شب آخری خوش بگذرونیم و شروع کرد ب نواختن..

_آسمان چشم او آیینه ی کیست..
آن که چون آیینه با من روبه رو بود..
درد و نفرین،درد و نفرین بر سفر باد..
سرنوشت این جدایی،دست اون بود..
آه ه ه ه…

_گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد..
عاقبت دل های ما را با غم هم آشنا کرد..
چهره اش آیینه کیست..
آنکه با من رو به رو بود..
درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود..
ای شکسته خاطر من روزگارت شادمان باد..
ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان باد..
ای دلت خورشید خندان سینه ی تاریک من سنگ قبر آرزو بود..
آنچه کردی با دل من قصه ی سنگ و سبو بود…
من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ و بو بود…
ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود……..

_به آخر آهنگ که رسید انگار بغض توی گلوش بود که چند ثانیه سکوت کرد…
همه واسش دست زدیم و نمیدونم چرا جانان با گریه بلند شد و به سمت سرویس بهداشتی پرواز کرد..

نیما_این خواهر کوچولوی منم عجب آدم احساساتیه ها..
بابا یه آهنگ خوندما…
جو خیلی سنگین شده بود..

نیما دوباره با خنده شروع کرد ضرب گرفتن روی گیتار و آهنگ جونی جونم یار جونم…
همه به خنده افتادن

که نیما رو به جانیار گفت:
نوبتی هن باشه نوبت جانیاره امشب هر چی من بگم باید همون باشه..
و گیتارو دست جانیار داد….

 

 

رمان جذاب ستاره قسمت یازدهم

 

 

 

همچنین بخوانید:

رمان عاشقانه تابو قسمت یازدهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

رمان جذاب ستاره قسمت دهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دهم