سخنان و جملات زیبا از امام حسین (ع)

سخنان و جملات زیبا از امام حسین (ع)

سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

سخنان و جملات زیبا از امام حسین (ع) سخنان زیبا از امام حسین (ع)

سخنان و جملات زیبا از امام حسین (ع) / سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

 

همانا نامه کردار و أعمال این امّت،
در هر صبحگاه بر خداوند متعال عرضه مى گردد

 

سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

هرکس آیه اى از قرآن را در نمازش تلاوت نماید،
خداوند متعال در مقابل هر حرفى از آن
یکصد حسنه در نامه اعمالش ثبت مى نماید.

 

سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

دو چیز مردم را هلاک و بیچاره گردانده است:
یکى ترس از این که مبادا در آینده فقیر و نیازمند دیگران گردند.
و دیگرى فخر کردن در مسائل مختلف و مباهات بر دیگران است.

 

سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

هرکس از روى نافرمانى و معصیتِ خداوند، کارى را انجام دهد،
آنچه را آرزو دارد سریع تر از دست مى دهد
و به آنچه هراسناک و بیمناک مى باشد مبتلا مى گردد.

 

سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

اى فرزند آدم، بیاد آور
آن لحظاتى را که پدران و فرزندان و دوستان تو چگونه در چنگال مرگ قرار گرفتند،
آن ها در چه وضعیّت و موقعیّتى بودند و سرانجام به کجا منتهى شدند و کجا رفتند.
و بیندیش که تو نیز همانند آن ها به ایشان خواهى پیوست
پس مواظب اعمال و رفتار خود باش

 

سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

عزّت و بى نیازى هر دو شتاب زده به دنبال پناهگاهى مى دویدند،
چون به توکّل برخورد کردند
آرامش پیدا نموده و آن را پناهگاه خود قرار دادند.

 

سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

ناتوان ترین مردم کسی است که
از دعا کردن واماند و بخیل ترین مردم کسی است
که از سلام کردن واماند

 

سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

چه دارد آن کس که تو را ندارد؟
و چه ندارد آن که تو را دارد؟
آن کس که به جای تو چیز دیگری را پسندد و به آن راضی شود
مسلما زیان کرده است

 

سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

 

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد
امیدش را از دست می دهد و نگرانی ها به او رو می آورد

 

سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

کسی که تو را دوست دارد از تو انتقاد می کند
و کسی که با تو دشمنی دارد از تو تعریف و تمجید می کند

 

 

سخنان و جملات زیبا از امام حسین (ع)

سخنان زیبا از امام حسین (ع)

 

گالری عکس امام حسین(ع)