سری جدید جملات عارفانه و زیبا در مورد زندگی

سری جدید جملات عارفانه و زیبا در مورد زندگی

سری جدید جملات عارفانه و زیبا در مورد زندگی

سری جدید جملات عارفانه و زیبا در مورد زندگی

 

آرام ؟

آرام برای چه باید گرفت ؟
وقتی بمیریم ، خود به خود آرام می گیریم

پیش از آنکه بمیریم که نباید بمیریم

«کلیدر _ محمود دولت آبادی»

 

 

 

 

جملات زیبا در مورد زندگی

 

 

به سان رود…

که در نشیب دره..

سر به سنگ می زند…

رونده باش…

امید هیچ معجزی ز مرده نیست…

زنده باش…

«هوشنگ ابتهاج»

 

 

 

 

جملات زیبا در مورد زندگی

 

 

 

زندگی ما آدم ها حکایت یخ فروشی است

که از او پرسیدند

فروختی ؟

گفت : نخریدند، ولی تمام شد

به جهان چشم گشودن در دست ما نیست

و از آن چشم بستن هم در دست ما نیست

ولی به جهان با چشم باز، نگریستن چرا

 

 

 

 

جملات زیبا در مورد زندگی

 

 

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

 

 

جملات زیبا در مورد زندگی

 

 

که بی دریغ بخندم
که بی حساب ببوسم
همیشه راست بگویم
که رخت نو بپوشم
به ضرب ساز بچرخم
به جرم عشق بجوشم

 

سری جدید جملات عارفانه و زیبا در مورد زندگی

 

احادیث امامان درباره امام زمان (عج)

اس ام اس ویژه تبریک آغاز امامت حضرت مهدی (عج)

اشعاری زیبا برای آغاز امامت صاحب الزمان (عج)