سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

جمعه یعنی یک غروب وعده دار
وعده ترمیم قلب یاس زار
جمعه یعنی مادر چشم انتظار
در هوای دیدن روی نگار
جمعه یعنی یه سماء دلواپسی
می شود مولا به داد ما رسی …

 

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان / عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان / عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان / عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان / عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان / عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

 

هر چند کمی فرج تمنا کردیم
آقا ز سر خویش تو را وا کردیم
شرمنده ولی خلاصه تر می گوییم
با واژه انتظار بد تا کردیم

 

 

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان / عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان / عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان / عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان / عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان / عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

سری جدید عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)/ عکس نوشته در مورد امام زمان (عج)

 

جملات زیبا و عارفانه در مورد ماه ربیع الاول