سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

کارت پستال روز اربعین

 

سفر کردم به دنبال سر تو
سپر بودم برای دختر تو

چهل منزل کتک خوردم برادر
به جرم این که بودم خواهر تو

حسینم واحسین گفت و شنودم
زیارت نامه ام جسم کبودم

چه در زندان، چه در ویرانة شام
دعا می خواندم و یاد تو بودم

برای هر بلا آماده بودم
چو کوهی روی پا استاده بودم

اگر قرآن نمی خواندی برایم
کنار نیزه ات جان داده بودم

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین / کارت پستال روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین / کارت پستال روز اربعین

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین

کارت پستال روز اربعین

 

کارت پستال روز اربعین – کارت پستال ویژه اربعین – کارت پستال تسلیت – عکس نوشته روز اربعین – عکس زیبا برای اربعین – سری جدید کارت پستال – سری دوم کارت پستال اربعین – کارت پستال روز اربعین

 

 

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین