شعر زیبا در مورد همسر / اشعار عاشقانه درباره همسر

شعر زیبا در مورد همسر / اشعار عاشقانه درباره همسر

شعر زیبا در مورد همسر / اشعار عاشقانه درباره همسر

شعر زیبا در مورد همسر / اشعار عاشقانه درباره همسر

 

توی این خلوت شب منمو حس غریب

دل عاشقم چرا ازهمه خورده فریب

من توی جاده عشق دیگه پانمیزارم

دلمو پیش کسی دیگه جا نمیزارم

ازکجا باید شروع کرد درد دل که گفتنی نیست

غصه ی من خیلی وقت که دیگه شنیدنی نیست

تو خودم دارم میپوسم ولی هیچ کس نمیدونه

چقدرسخته که آدم با خودش تنها بمونه

یروزی خیال میکردم عشق علاج همه دردهاست

عشقو فریاد میزدم که آبیه به رنگ دریاست

من ساده با نگاهی دلمو ارزون فروختم

ریشمو خودم سوزوندم واسه همیشه سوختم

حالا عمریه که دیگه عشقو من باور ندارم

تن من میلرزه وقتی اون روزها رو یاد میارم

آسمون دعا کن امشب واسه این مرد تنها

خسته ام بس که نشستم به امید صبح فردا

 

 

اشعار عاشقانه درباره همسر

 

 

توی این خلوت شب منمو حس غریب

دل عاشقم چرا ازهمه خورده فریب

من توی جاده عشق دیگه پانمیزارم

دلمو پیش کسی دیگه جا نمیزارم

ازکجا باید شروع کرد درد دل که گفتنی نیست

غصه ی من خیلی وقت که دیگه شنیدنی نیست

تو خودم دارم میپوسم ولی هیچ کس نمیدونه

چقدرسخته که آدم با خودش تنها بمونه

یروزی خیال میکردم عشق علاج همه دردهاست

عشقو فریاد میزدم که آبیه به رنگ دریاست

من ساده با نگاهی دلمو ارزون فروختم

ریشمو خودم سوزوندم واسه همیشه سوختم

حالا عمریه که دیگه عشقو من باور ندارم

تن من میلرزه وقتی اون روزها رو یاد میارم

آسمون دعا کن امشب واسه این مرد تنها

خسته ام بس که نشستم به امید صبح فردا

 

 

اشعار عاشقانه درباره همسر

 

 

سهم من از زندگی دستان پر مهر تو شد

می ستایم من تو را تا اخر عمر هـمسرمـ

در میان اوج تنهــــایی تو با من مانده ای

تا تو باشی من چه غم دارم ز دنیا هـمسرم

کاش میشد تا تمام عمــر همراهم شوی

تا نگردم گم به راه زنـــدگانی هـمسرم

در شب تار و غمین قلب من تو امدی

تا شدی تنها ستاره در شب من هـمسرم

آسمان آبی چشمان تو مال من است

تا زنم پر در میان آسمانت هـمسرم

زندگی از مهرو لبخند پر شور و شر است

عاشقم بر آن کلام مهربانت هـمسرم

چشمه پاک وزلال مهر تو جاری بود

تشنه ام هر دم به رود مهربانی هـمسرم

آسمان تار قلبم را تو روشن کرده ای

پس بمان در قلب بیتاب نگاهم همسرم

 

شعر زیبا در مورد همسر / اشعار عاشقانه درباره همسر

 

نامه عاشقانه  برای همسر