عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

“زمستان “،زمستان است

نگاه سردتو بر من زمستان است

صدای سرد تو بر من زمستان است

بهار چشم تو بر من زمستان است

 

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

به گرمی دل نمیبندم

دلم لبریز از سردیست

در آغوشت پناهم نیست

چرا دنیا چرا دنیا

دلم از درد میسوزد

کسی با من موافق نیست

 

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

 

به درد خود گرفتارم

لبانم خشک از سردیست

صدایم مرده

دل خشکیده

دنیایم زمستان است

چرا دنیا چرا دنیا؟ …

 

 

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی

 

آمدی جانم به قربانت بهار آورده ای
خنده را تو بر لب خندان یار آورده ای !

شد …. بی قرار دیدن رویت عزیز
بر دل بی تاب مادر جان قرار آورده ای !

با ورودت شد شب یلدا بهار زندگی
سرخ چون شد گونه ات شاید انار آورده ای !

هدیه ای از سوی رب بودی و همراه خودت
روح و جان تازه ای بر این مزار آورده ای !

بوی لیلی می دهد پیراهن خوشبوی تو
روشنایی بر دوچشم کور و تار آورده ای !

منتظر بودم بیایی جان کنم قربان تو
آمدی و تو به پایان انتظار آورده ای !

 

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

 

عکس نوشته غمگین تیکه دار / عکس نوشته غمگین

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

3 داستان واقعی از کرامت حضرت مهدی (عج)