عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس دلتنگی برای مادرم

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

 

عکس دلتنگی برای مادرم

میدونی دلتنگی یعنی چی؟
دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی ..
اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..
ولی چند لحظه بعد …
شوری اشکهای لعنتی ، شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

 

 

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس دلتنگی برای مادرم

دلتنگی هایم را میشمارم
چوب خطت پرشده
حسابش نمیکنی ؟!
بدهکاریت تا ابد امتداد دارد
و عمر دل من کوتاه !

 

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

عکس نوشته دلتنگی برای مادر / عکس دلتنگی برای مادرم

عکس نوشته دلتنگی برای مادر / عکس دلتنگی برای مادرم

 

از زندگی نا امید نیستم…
چون آن خدای که بخاطر لبخنددادن به گلها، آسمان را می گریاند،
حتماروزی برای “لبخند” من هم کاری خواهد کرد…

 

عکس نوشته دلتنگی برای مادر

 

عکس های عاطفی و عاشقانه پدر دختری /عکس پروفایل پدر دختری