عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

 

مى زند آتش به قلبم سوز داغ عسکرى
گیرد امشب اشک من هر دم سراغ عسکرى
شد به سن کودکى فرزند دلبندش یتیم
گشت دُرّ اشک مهدى چلچراغ عسکرى
شهادت امام عسکری(ع) و نشستن گرد یتیمی بر چهره امام زمان(ع) تسلیت باد

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته  شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته  شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته  شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته  شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته  شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته  شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته  شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته  شهادت امام حسن عسگری (ع)

 

پدری در دم مرگ است و به بالین پسرش
پسری اشک فشان است به حال پدرش
پدری جام شهادت به لبش بوسه زده
پسری سوخته از داغ مصیبت جگرش
شهادت امام عسکری(ع) و نشستن گرد یتیمی بر چهره امام زمان(ع) تسلیت باد

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته  شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته  شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته  شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

عکس نوشته شهادت امام حسن عسگری (ع)

 

مى زند آتش به قلبم سوز داغ عسکرى
گیرد امشب اشک من هر دم سراغ عسکرى
شد به سن کودکى فرزند دلبندش یتیم
گشت دُرّ اشک مهدى چلچراغ عسکرى
شهادت امام عسکری(ع) و نشستن گرد یتیمی بر چهره امام زمان(ع) تسلیت باد

 

عکس نوشته و عکس پروفایل شهادت امام حسن عسگری (ع)

 

اسمس ویژه شهادت امام حسن عسگری (ع)

اشعاری زیبا برای آغاز امامت صاحب الزمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)