عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

ساحل چشم من از شوق به دريا زده است!
چشم بسته به سرش،موج تماشا زده است!

جمعه را سرمه كشيديم ،مگر برگردي!
با همان سيصد و فرسنگ نفر برگردي!

زندگي نيست ،ممات است تو را كم دارد!
ديدنت ارزش آواره شدن هم دارد!

از دل تنگ من ،آيا خبري هم داري؟
آشنا ،پشت سرت مختصري هم داري؟

 

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی برای آغاز امامت امام زمان (عج)

یوسف زهرا بـه دست داورش

می نهد تاج امـامت بـر سرش

 

عید «جاء الحـق» مبارک بر همه

خاصـه بـر سـادات آل فاطمه

 

عید آدم عیـد خاتم آمده

عید مظلومـان عالم آمده

 

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی  برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی  برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی  برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی  برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس هایی برای آغاز امامت امام زمان (عج)

 

 

آقا مبارک است رَدای امامتت

ای غایب از نظر به فدای امامتت

 

می خواستند حق تو را هم قضا کنند

کَذاّبها کجا و عبای امامتت

 

ما زنده ایم از برکات ولایتت

ما عهد بسته ایم به پای امامتت

 

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

اس ام اس ویژه تبریک آغاز امامت حضرت مهدی (عج)

اشعاری زیبا برای آغاز امامت صاحب الزمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا