عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس های زیبای پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

 

مرا
باد
در اين كوچه
با برگ‌هايم مي‌چرخانَد
كولي‌وار
دور زمين مي‌گردانَد
با حنجره‌اي كه
شبانه‌ترين شب‌ها را مي‌خواند

 

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

 

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

 

خیزید و خز آرید که هنگام خزانست

باد خنک از جانب خوارزم وزانست

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزانست

گویی به مثل پیرهن رنگ‌رزانست

دهقان به تعجب سر انگشت گزانست

کاندر چمن و باغ، نه گل ماند و نه گلنار

 

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

 

آنجا
درختي دارم برگريز
كز شبان
ستاره‌ها را مي‌گريد و
از روزان
خورشيد را

هميشه در پاييز
درختي دارم.

 

عکس پاییزی به همراه شعر کوتاه در مورد پاییز

عکس های زیبای پاییز

 

 

متن و اسمس زیبا در مورد پاییز