عکس پروفایل محرمی سری 2

عکس پروفایل محرمی سری 2

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

 

عطری که از حوالی پرچم وزیده است
ما را به سمت مجلس آقا کشیده است
از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا
صد کوچه بازکنید محرم رسیده است

 

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

 

قلبها برای آرامش
دستها برای حک کردن عشق بر روی سینه
عقل در انتظار جنون
نفس ها به شماره افتاده
آری محرم آمده ..

 

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

دلم لک زده برای
بند کفش سفت شده
پاهای خسته و
تابلوی ۵کیلومتر تا کربلا
ایشالا برید کربلا

 

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

 

حسین میا به کوفه ، کوفه وفا ندارد …
ای به دل بسته ، قدری آهسته
کن مدارا با ، زینب خسته …
یا حسین مظلوم …

 

 

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی

عکس پروفایل محرمی سری 2

عکس پروفایل محرمی سری 2

عکس پروفایل محرمی سری 2

عکس پروفایل محرمی سری 2- عکس پروفایل – عکس محرمی – عکس نوشته – عکس در مورد عزاداری – عکس نوشته محرمی

 

 

 

عکس پروفایل محرم جدید / عکس پروفایل برای محرم