عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

 

کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد…
ندا آمد بر در خانه ام بیا، آنقدر بر در بکوب تا در به رویت وا کنم…
وقتی بر در خانه اش رسیدم هر چه گشتم در بسته ای ندیدم!!
هر چه بود باز بود…
گفتم: خدایا بر کدامین در بکوبم؟؟؟؟
ندا آمد: این را گفتم که بیایی…
وگرنه من هیچوقت درهای رحمتم را به روی تو نبسته بودم!
کوله بارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک…

 

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

عکس پروفایل عشق خدا

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

عکس پروفایل عشق خدا

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

عکس پروفایل  عشق خدا

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

عکس پروفایل عشق خدا

 

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که :
بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن
و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن . .

 

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

عکس پروفایل  عشق خدا

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

عکس پروفایل عشق خدا

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

عکس پروفایل  عشق خدا

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

عکس پروفایل  عشق خدا

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

عکس پروفایل  عشق خدا

عکس پروفایل مذهبی عشق خدا

 

عکس پروفایل خدا – عشق به خدا – عکس نوشته در مورد خدا – عکس پروفایل زیبا در مورد خداوند – عکس نوشته در مورد خداوند -پروفایل مذهبی –

 

جملات و متن عارفانه در مورد خداوند و عشق به خدا