عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

یا ابالحسن یا رضا
ذکر یا رضا دارم، به دله پریشونم
شبایی که دلتنگم زائر خراسانم
صحن باصفای رضا، سقاخونه ی کربلاست
دل همه ی عاشقا، کبوتر گنبد طلاست
یا ابالحسن یا رضا
دل میبره از عالم، مسجد گوهرشادش
آسمونه حاجت هاس پنجره ی فولادش
یاد اون شهیدا بخیر، که زائر مشهد شدن
لحظه ی شهادت همه، مسافر مشهد شدن
یا ابالحسن یا رضا
تا ابد به دل داریم، حسرت شهادت را
بر زمین نیندازیم بیرق ولایت را
ما فدایی رهبریم، چشم ما و امر ولی
خون ما فدای حسین، جان ما و سید علی
یا ابالحسن یا رضا

 

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

عکس پروفایل ویژه شهادت امام رضا (ع) / عکس پروفایل شهادت ضامن آهو

 

عکس پروفایل و عکس نوشته در مورد پیاده روی اربعین