متن و جملات طنز در مورد ازدواج / متن طنز ازدواج

متن و جملات طنز در مورد ازدواج / متن طنز ازدواج

متن و جملات طنز در مورد ازدواج / متن طنز ازدواج

متن و جملات طنز در مورد ازدواج / متن طنز ازدواج

یک زن نگران آینده است تا زمانی که شوهر کند
یک مرد هرگز نگران آینده نیست تا زمانی که زن بگیرد

 

 

متن طنز ازدواج

 

راز زندگی مشترک طولانی :
هر هفته به یک رستوران زیبا رفته و در زیر نور شمع ، شام شاعرانه ایی را صرف نمایید
البته جدا از هم

 

 

 

متن طنز ازدواج

 

 

 

زمانی که یک زن که با مردی ازدواج می کند انتظار دارد که او تغییر کند ولی اینگونه نمی شود
زمانی که یک مرد با زنی ازدواج می کند مطمئن است که آن زن تغییر نمی کند و اینگونه می شود

 

 

 

متن طنز ازدواج

 

 

 

یک مرد موفق مردیست که درآمدش بیشتر از مبلغی باشد که زنش خرج می کند
یک زن موفق زنیست که بتواند چنین مردی را پیدا کند

 

 

 

متن طنز ازدواج

 

 

 

ازدواج مثل شهر محاصره شده است : کسانی که داخل شهرند سعی دارند از آن خارج شوند ، و آنها که خارج هستند کوشش دارند که داخل شوند ! فرانکلین

 

 

متن طنز ازدواج

 

 

 

هر مردي بايد يكروزي ازدواج كنه،چون شادي تنها چيز زندگي نيست

 

 

متن طنز ازدواج

 

 

 

براي مجردها بايد ماليات سنگيني مقرر شود،چون اين انصاف نيست كه بعضيها
شادتر از بقيه زندگي كنند

 

 

 

متن طنز ازدواج

 

 

 

 

مردها فرصت بهتري در زندگي نسبت به زنان دارند،يكي بخاطر اينكه ديرتر
ازدواج ميكنند و دوم اينكه زودتر ميميرند

 

 

 

متن طنز ازدواج

 

 

 

وقتي كه يك زوج تازه مزدوج لبخند ميزنند،همه ميدونند چرا

ولي وقتي يك زوج ده سال پس از ازدواج لبخند ميزنند همه حيرانند چرا ؟

 

 

متن طنز ازدواج

 

 

 

وقتي مردي درب خودرو را براي همسرش باز ميكند ،
شما ميتوانيد مطمئن باشيد كه يا ماشين جديد است يا همسرش

متن و جملات طنز در مورد ازدواج / متن طنز ازدواج

 

 

سری جدید اس ام اس سرکاری ترسناک با حال