نامه ای به معلم از زبان بچه ها

نامه ای به معلم از زبان بچه ها

نامه ای به معلم از زبان بچه ها

نامه ای به معلم از زبان بچه ها

 

به نام خُدایِ بَخشنده‌یِ توانا اِی معلِم تو اَوّلین کسی هَستی بَرایِ مَن ارزِش دارَد و بخواترِ (بخاطر) هَمین است که بدونه (بدون) تو نِمی‌توانم زِندِگی کنم تَختِ (تخته) سیاهِ جَواب یا سعال (سوال) را به صورَتِ تخت (تخته) سیاهِ اِشق (عشق) می‌دانم وَ سعال‌هایِ (سوال‌های) اِشق (عشق) را می‌بینَم هَر کتاب شُق (شوق) وَ اِشقِ (عشق) خودَش را دارَد چَه ریاضی چه قُرآن وَ چه بخوانیم وَ چیزهایِ دیگر هَم شُقِ (شوق) خودَش وَ اِشقِ (عشق) خودَش را دارَد.

 

 

نامه ای به معلم

 

 

اِی معلم تو بسیا (بسیار) زَحمت کشیدی که توانِستی که به ما دَرسِ اِبرت (عبرت) بدَهی اَز تو واقَعن (واقعا) اَز تو تشکر می‌کنم که این هَمه سال با این که زحمت می‌کشیدی ما گوش نمی‌دادیم وَ به حَرف‌هایت تَوَجه نِمی‌کردیم وَ یاد نِمی‌گِرفِتیم سبر (صبر) داشتنی اَوَّلِ سال یک به علاوه‌یِ دو بود اَلان سیزدَه به علاوه را یاد داده‌ای. می‌دانی چقدر دوست دارَم.

 

نامه ای به معلم

 

 

من معلّم را دوست دارم.

معلّم من خیلی خوب است.

معلِّم من خیلی مهربان و دانا است.

معلّم ما به ما در درس‌هایمان کمک می‌کند.

معلّم ما به ما درس یاد می‌دهد.

معلّم ما بهترین آدم دنیا است.

معلّم من به من دیکته می‌کند.

معلّم من به من کمک می‌کند.

معلّم من خوش‌ اخلاق است.

 

نامه ای به معلم

 

 

معلم نازنینم ای آنکه خداوند به قداست قلمت قسم خورد!

امروز روز جشن الفبابود،. گویی همین دیروز بود که پا در کلاس درس تو نهادم. روزی که با هزاران امید و آرزو پدر و مادرم دستم را در دستت نهادند تا الفبای دانایی را فرا رویم قرار دهی و مرا مهمان سفره ادب، متانت و صلابتت نمایی.

معلم خوشخو و نیک سیرتم!

آنچه در کلاس درس تو آموختم برایم گنجی گرانبها بود که از شما به یادگار خواهم داشت و سالهای سال، با آن خاطرات و روزها و ساعتهای در کنار شما بودن، شادان و خندان خواهم بود و معترفم که ترنم مهر و عاطفه بی قید و شرط تان گوی سبقت را از باران زیبا و دلنشین بهاری که رخساره گلهای شکوفای معطر را می نوازد ربوده است.

معلم زحمتکش و غمگسارمن!

می خواهم به خستگی حنجره شما در زمانی که باید در هلهله همکلاسی هایم یاری می کرد تا صدایت را به گوش همه برسانی قسم یاد کنم که رنجها و تلاشهایت را پاس خواهم داشت. تمام همت ام را بکار خواهم بست که ثابت کنم شایسته مهر بی حسابتان و جانفشانی دمادمتان بوده و خواهم بود.

 

نامه ای به معلم

 

 

معلم عزيز، در طول امسال، زحمت هاي زيادي براي من كشيديدكه من و تمام بچه هاي كلاس چيز هاي مفيد ي از شما ياد گرفتيم. من از شما ميخواهم كه اگر كار بدي ازمن سرزده است به بزرگواري خودتان ببخشيد.
معلم خوبم ، خوبي ها و مهرباني هايت را هيچ وقت فراموش نمي كنم و از زحمت هاي شما تشكر مي كنم راستي، از وقتي مدرسه ها تمام شد من خيلي بيكار شدم وهرروز فكرمي كنم بايد برنامه ام را آماده كنم و به مدرسه بيايم وچهره مهربان شما را ببينم.
معلم عزيز، من دلم براي شما خيلي تنگ مي شود و هميشه به يادتان هستم. اين نوشته مرا يادگاري نگهداريد وبراي مادربزرگ عزيزم كه دربيمارستان بستري شده است دعا كنيد ومن هم كه وظيفه دارم شما را دعا كنم .

 

 

نامه ای به معلم از زبان بچه ها