نجوای نیاز / نامه مادری به دخترش

نجوای نیاز / نامه مادری به دخترش

نجوای نیاز / نامه مادری به دخترش

نجوای نیاز / نامه مادری به دخترش

 

دخترم!

اطمینان و اعتماد به خدا، ایمان کامل به کاوش و جستجو برای دستیابی به بهترین روند توسعه و امیدواری به زندگی و آینده درخشان می تواند ناراحتی های جزئی روزانه زندگی را در نظرت به عوامل مضحک و خنده داری بدل سازد و تو را همواره با روی خوش و گفتار خوش و رفتار متین به سراغ کار و زندگی بفرستد.

 

دخترم!

اگر در کوچه و خیابان، در اتوبوس و در ادارات، در مهمانی ها و در ورزش ها و خلاصه در هر مکان و محل خوب در اشخاص دقت کنی به طور کلی دو گروه را می بینی:

نمونه گروه اول فردی بی خیال و بی اعتنا و بی بند و بار است که بی انضباطی از سر و وضعش، از طرز حرف زدنش، از طرز مدل لباسش و بالاخره از طرز کارش پیداست و نمونه گروه دوم آدمی است که زندگی را جدی می گیرد، کارش مرتب است، لباسش تا آنجا که برایش امکان دارد منظم است، حرف زدنش روی فکر و مطالعه است و انسان حس می کند که با شخص مسئول و فکوری روبه روست. دخترم امیدوارم همیشه انسانی شایسته و برومند، دانشمند و متفکر باشی.

 

دخترم! وقتی خانم پنجاه، شصت ساله ای را می بینی که مثل دختر شانزده ساله لباس می پوشد، چه فکر می کنی؟ آیا متوجه نمی شوی که آن خانم بر خودش تسلط لازم را ندارد … .

 

دخترم! تنها کسی می تواند بر این زندگی مسلط باشد و مهار آن را به دست بگیرد که بر خودش مسلط شود پس بر خود مسلط باش! تا بر غم و اندوه و یأس و حرمان و منفی بافی هم مسلط شوی و شادی و امید را در آغوش بگیری.

 

دخترم! دومین توصیه من به تو این است که به عنوان یکی از گردانندگان چرخ های این کشور اسلامی، خودت را برای یک زندگی شرافتمندانه آماده کنی. برای تحقق این هدف به قانون نیاز داری و تنها قانونی که برای انسان سعادت دنیوی و اخروی می آورد، قانون اسلام است زیرا این قانون بر مبنای فطرت اسلامی و احکام عقلی پایه ریزی شده و واضع آن خداست که از همه نیازهای فطری انسان آگاه است. در رأس این قانون، ولایت قرار گرفته است.

اولین ولیّ خداست، بعد پیامبر(ص)، بعد ائمه اطهار(ع) و در غیبت امام(عج) نایبان عمومی آنان یعنی مجتهدان و به ویژه ولیّ فقیه که در رأس حکومت اسلامی قرار دارد. به قول حافظ:

 

طی این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی

دخترم! من به این حقیقت رسیده ام که رویدادهای زندگی به ندرت آن طور که دلخواه ماست انجام می گیرد. ما انسان ها باید این حقیقت ساده را خیلی آسان قبول می کنیم ولی هستند ساده اندیشانی که حاضر به باور کردن آن نیستند.

من شخصا با اینکه سادگی و یکرنگی را ارج می نهم ولی این را هم آموخته ام که زندگانی همیشه با نتایج منصفانه ای که ما انتظار داریم همراه نیست ولی به هر صورت چه نتیجه کار منصفانه باشد و چه منظور ما عملی نشود مهم این است که باید برای رسیدن به هدف تمام سعی خود را بکنیم.

امام خمینی(ره) می فرماید:
«ما مأمور به انجام وظیفه هستیم نه مأمور به نتیجه.»

 

 

نجوای نیاز / نامه مادری به دخترش

 

 

نامه مادری چشم انتظار به فرزند شهیدش

نامه دختری به پدر نامردش

نامه ای به صاحب الزمان (عج) /دعا برای سلامتی امام

چند نامه کوتاه به سلطان عالم حضرت مهدی (عج)