کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

عکس زیبا در مورد خداحافظی

 

بوی باران می دهد باز ، لحظه های خداحافظی
سلام بده به شب ، به خواب ، دم دمای خداحافظی

 

چقدر معصومانه واژه ها را طی می کردی
حالا رسیدی به آخرین هجا های خداحافظی

 

دست هایت را موقع رفتنت خوب نگاه کن
ببین چقدر پاک و روشنست برای خداحافظی !

 

حالا که رفته ای واژه های تازه هم گریه می کنند
نگاه کن چه عالمی دارد این گریه های خداحافظی

 

بگو وقتی می رفتی چرا چشم هایت همچنان تَر بود؟
تنها آرزویت چه بود آن آخرین دقیقه های خداحافظی

 

 

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

 

 

آشنای عرشه ی دل! ناخدا! خداحافظ!
بادبان کشتی من! – تا خدا – خدا حافظ!

 

خیسم از ترانه ی امواج، / داده است انگار
حسّ شاعرانه به دریا خدا، / خداحافظ!

 

ای ستاره! / – در شب و تنها – به جاده ی غربت
می روم شبانه به هرجا خدا… ، خدا حافظ!

 

در طلوع خاطره ها پرسه می زنم تا عشق
عاشقانه ها! – که تویی یا خدا – ، خداحافظ!

 

بعد از آن سکوت غریبی – به رنگ فاصله ها –
نامه ای نوشته چه زیبا خدا : – «خداحافظ!»

 

عکس زیبا در مورد خداحافظی

 

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی/عکس زیبا در مورد خداحافظی

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی /عکس زیبا در مورد خداحافظی

 

کارت پستال و اشعاری زیبا در مورد خداحافظی

عکس زیبا در مورد خداحافظی

 

 

 

اسمس خداحافظی /اسمس های مخصوص خداحافظی