کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

کارت پستال با طرح آدم برفی 

تو را ساختم با اون برفا ، آدم برفی
تو اون شب اومدی دنیا ، آدم برفی

شبی که عمرش از هر شب دراز تر بود
به او شب ما می گیم ، یلدا ،

آدم برفی
یه جورایی من و تو عین هم هستیم
توام تنها ، منم تنها ، آدم برفی

من عاشق بودم و خواستم پناهم شی
توام عاشق بودی اما ، آدم برفی

همه انگار پی اونن که کم دارن
تو بودی عاشق گرما ، آدم برفی

منم از عشقم و اسمش واست گفتم
نوشتم با دسام زیبا ، آدم برفی

تو خندیدی و گفتی ، قلبت از یخ نیست
تو عاشق بودی عین ما ، آدم برفی

 

کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

کارت پستال با طرح آدم برفی 

کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

کارت پستال با طرح آدم برفی

کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

کارت پستال با طرح آدم برفی

کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

کارت پستال با طرح آدم برفی 

کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

کارت پستال با طرح آدم برفی

کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

کارت پستال با طرح آدم برفی 

کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

کارت پستال با طرح آدم برفی

کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

کارت پستال با طرح آدم برفی 

 

کارت پستال با طرح آدم برفی / کارت تبریک زمستان

 

 

کارت پستال تسلیت فوت پدر

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)

عکس نوشته زیبا در مورد ولادت حضرت رسول اکرم و امام صادق (ع)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)

اشعاری زیبا برای آغاز امامت صاحب الزمان (عج)

عکس هایی زیبا برای آغاز امامت امام زمان (عج)