کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

 

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک:

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

 

خانه‌ای ساخته‌ایم سایبانش همه عشق
زیر پا فرش غرور در حصارش همه تکرار صفا
ما در این جمع لطیف
لطف دیدار تو را می‌طلبیم

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک  / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

 

لانه‌ای ساخته‌اند با گل یاس سفید
در فراسوی بهار، ما ترا می‌خوانیم تا به لطف قدمت
این دل کوچک ما گل به دامن بشود
.
.
ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک / کارت پستال پیوندتان مبارک

 

شاخ و دم که ندارد!
آدمیزاد احتمال دارد هر اشتباهی را مرتکب شود،
حالا مال ما یک کمی بد فرم تر بوده،
ازدواج کرده ایم!
شما هم خبطی مرتکب شوید،
بیایید دور هم، همدیگر را دست می اندازیم،
می خندیم،
حال می دهد به جان شما

 

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

 

کارت تبریک ازدواج و نامزدی
ازدواج شما، پیوند دو قلبی است
که جهان را یارای گسستن آن نیست
شما برای هم آفریده شده اید
هر کدامتان برای دیگری،‌ گنجی است
دست در دست یکدیگر با عشق و امید
مبارک باشد این خوشبختی و روزهای سپید
با هزاران شاخه گل رز، این عشق بر شما تبریک

 

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

کارت پستال تبریک سالگرد / کارت پستال پیوندتان مبارک

 

کارت پستال تبریک سالگرد ازدواج / کارت پستال پیوندتان مبارک

شعر و متن کوتاه برای تبریک سالگرد ازدواج

کارت پستال تولد همسر / همسر عزیزم تولدت مبارک