کارت پستال تسلیت اربعین با اشعار کوتاه

کارت پستال تسلیت اربعین با اشعار کوتاه

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

 

یک اربعین برای تو حیران شدم حسین
مانند گیسوی تو پریشان شدم حسین
با چند قطره اشک دل من سبک نشد
ابری شدم به پای تو باران شدم حسین

 

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

 

 

باز عاشوراییان پیدا شدند / باز هم سوداییان شیدا شدند
اربعین غصه های گل کجاست / اربعین ناله بلبل کجاست
اربعین عشق، عباست چه شد / اربعین، فریاد احساست چه شد

 

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

 

بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن / جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن
شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن / جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین . . .

 

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

امشب شب اربعین مصباح هداست/ دل یاد حسین بن علی شیر خداست
پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت/ امشب شب یاد عشقیاء و شهداست

 

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین

کارت پستال تسلیت اربعین با اشعار کوتاه

کارت پستال تسلیت اربعین با اشعار کوتاه

کارت پستال تسلیت اربعین با اشعار کوتاه

 

کارت پستال – کارت پستال محرمی – کارت پستال  اربعین – کارت پستال تسلیت – اربعین حسینی – کارت پستال اربعین حسینی – کارت پستال تسلیت اربعین با اشعار کوتاه

 

کارت پستال ماه محرم