کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال برای شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

 

چشم های تابستانی ات را باز کن!
اگر چه اول پاییز است، ولی تو باید مثل آن شعاع نور که کوچک ترین روزنه ها را می یابد و به وضوح، وارد تاریک ترین منطقه ها می شود، دقیق باشی؛ حتی باید سطح هر مجهولی را بشکنی و شکسته نشوی.
با چشم های آفتابی ات، برگ برگ ندانسته هایت را صبور و مصممّ لمس کن.
شاید هم باید چشم های تابستانی ات را ببندی و خود را در آغاز فصلی تهی که تمام داشته هایش را تسلیم کرده است، ببینی در اول مهر یک سال!
می توانی در حوالی همین روزها، تکاپوی شکوهمندی را که در کالبد لحظه هایی یخ زده به سوی روشنایی می رود لمس کنی.

 

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

 

دفتر، کتاب، قلم، کیف مدرسه؛ بر دوش می کشد آنها را، تا در سبزه زار کلاس، بساط دانش آموزی را پهن کند.
می رود تا سراغ از کسی بگیرد که در این جشن حقیقت، حبابِ ندانستن را می ترکاند:
به کسی سلام بگوید که تخته سیاه، از سخاوت هر روزه دستانش، مسرور خواهد شد و از نگاه پرسشگر او مغرور.
غرق اشتیاق، کتاب مدرسه را می گشاید و سطر اول آن این است: توانا بود هر که دانا بود… .

 

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس

 

صدای پای مدرسه می آید.
قلم ها برای نوشتن مشق ها، می دوند و مشق ها انتظار دستان کوچک بچه ها را می کشند.
دوباره دفترهای نمره حاضر می شوند تا اضطراب معصومانه کودکان را ثبت کنند.
آب خوری ها، تشنه سیراب کردن لیوان های خالی شده اند و تخته سیاه ها، دلتنگ دیدن دوباره شلوغ ها و ساکت های کلاس.
کلاس های خالی، صدای پای نوآموزان دانش را می شنوند و سکوت های سرد، در های و هوی امیدبخش آنها، آرام آرام محو می گردد.
بذر تعلیم، آماده کاشتن در ذهن های مستعد و پُر بار شده است و نیمکت ها بی قرار حضور کتاب ها و کیف ها شده اند.
صدای گام هایی کوچک به گوش می رسد؛ صدای شکفتن و جوانه زدن، صدای رویش و رُستن، صدای پای بهار، صدای پای مدرسه می آید.

 

کارت پستال برای شروع شدن مدارس

 

عکس نوشته جدید در مورد مدرسه