کارت پستال ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

 

 

السلام علیک یا حسن بن علی(ع)
تو بوده اي ز روز ازل از کريم ها

مهمان سفره ات شده ايم از قديم ها
امشب بکش تودست نوازش براين سرم

در انتظار لطف تو هستند يتيم ها
آقا چشيده نوکرت از غصه اي عجيب

يک قطره از غم تو سوار نسيم ها
تو مهربان تريني و شبه پيمبري

شاگرد ابتداييت آقا کريم ها
آقا دلت شکسته تنت لرزه دار شد

وقتي که حمله کرده ز کوچه رجيم ها
گريه براي غربتتان امر واجب است

از لحظه اي که خورده زمين از رحيم ها
وقتي که چشم مادرتان تار گشته بود
هي گفته اي به مادرت از مستقيم ها

 

 

کارت پستال ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال  شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال  شهادت امام حسن مجتبی (ع)

 

قلم به دست گرفتم به سوختن بنویسم…..

کنار سوختن سینه ساختن بنویسم……

قلم به دست گرفتم پس از دو ماه حسینی……

یکی دو روزه یِ آخر حسن حسن بنویسم……

 

کارت پستال ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال  شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال  شهادت امام حسن مجتبی (ع)

 

هَر كَسى كه “كرَمَش” بيشْتَر استْ
پس شُلوغىِ سرَش بيشتَر است…

مَن بِه قرْبانِ “كَريمى” بِشوَمْ ،
كه گِدا دورْ و بَرَش بيشتَر است…

__السَّلامُ عَليْك يا حَسَن بن عَلى__

 

کارت پستال ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

کارت پستال – کارت پستال شهادت – عکس نوشته شهادت – عکس نوشته شهادت امام حسن مجتبی (ع)

 

سری دوم کارت پستال ویژه روز اربعین