گفتمش بی تو دلم می گیرد

گفتمش بی تو دلم می گیرد

 

غزلم دره ای از نسترن و شب بوهاست

مرتع درمنه ها دهکده ی آهو هاست

این طرف کوچه ی بن بست نگاه آبی ها

آن طرف کوچه ی پیوند کمان ابروهاست

گفتمش بی تو دلم می گیرد !!!
گفت با خاطره ها خلوت کن…
گفتمش خنده به لب می میرد !!!
گفت با خون جگر عادت کن…
گفتمش با که دلم خوش گردد ؟؟
گفت غم را به دلت دعوت کن…
گفتمش راز دلم را چه کنم ؟؟؟
گفت با سنگ دلم صحبت کن .

می خواهم از تو بنویسم برای تو که در تمام لحظاتم وجودداری…
خنده هایم برای توست با تو بودن مرا شاد می کند و بی تو بودن مرا گریان….
تو بامن هستی درحالیکه در کنارم نیستی…
تو با منی چون در قلب منی. قلبم را با دنیا عوض نمی کنم…
چون تو در آنی و من تنها تو را دوست دارم…..

از این تکرار ساعتها
از این بیهوده بودنها
از این بی تاب ماندنها
از این تردیدها
نیرنگها
شکها
خیانتها
از این رنگین کمان سرد آدمها
و از این مرگ باورها و رویاها
پریشانم …
دلم پرواز میخواهد

باران که شدى مپرس این خانۂ کیست
سقفِ حرم و مسجد و میخانه یکیست

باران که شدى، پیاله ها را نشمار
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست

باران ، تو که از پیش خدا مى آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست

بر درگهِ او چونکه بـیفـتـند به خاک
شیر و شتر و رستم و موریانه یکیست

با سورۂ دل ، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره مستانه یکیست

این بى خردان، خویش، خدا مى دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست

از قدرت حق هر چه گرفتند به کار
در خلقت تو ، و بال پروانه یکیست

گر درک کنى خودت خدا را بینى
درکش نکنى کعبه و بتخانه یکیست