جملات زیبا و عارفانه سری 3/عارفانه و زیبا

جملات زیبا و عارفانه سری 3/عارفانه و زیبا

جملات زیبا و عارفانه

شاد باش

نه یک روز ‌‌که همیشه…

بگذار آوازه ی شاد بودنت چنان بپیچد

که پشیمان شوند

آنان که بر سر غمگین کردنت

شرط بسته اند ….

جملات زیبا و عارفانه

نمیدانم در کجای خاطراتم ایستاده ای

که از حواس لحظه هایم

پرت نمی شوی …..

جملات زیبا و عارفانه

هرچه لباس می پوشم

افاقه نمی کند…

نبودنت کنارم

زمستان سختی است …..

جملات زیبا و عارفانه

لـبـاسای مـارک دار

باطن آدمو نمی پوشونه

گـاو هَــم پـوستش چـرم خالصه

ذات آدم مهمـــه

جملات زیبا و عارفانه

اگر می خواهی احساس ثروتمندی کنی

تموم چیزهایی را بشمار که داری

و پول قادر به خریدشان نیست

جملات زیبا و عارفانه

اگر اراده کنی که خودت را حفظ بکنی

پروردگار هم هنگام ارتکاب گناهان ، برای تو ایجاد مانع می کند

« مرحوم آیت الله حق شناس (ره) »

جملات زیبا و عارفانه

خدای خوب من
زندگی به سختی اش می ارزد
اگر تو در انتهای هر قصه ایستاده باشی

جملات زیبا و عارفانه

جاذبه ی سیب ، آدم را به زمین زد
و جاذبه ی زمین ، سیب را !
فرقی نمیکند”سقوط”
سرنوشت ِ دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست

جملات زیبا و عارفانه

درست متر کن! آدم ها هم قد خودشان اند، نه هم قد تصورات تو

جملات زیبا و عارفانه

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست

اگر برف ببارد هست اگر برف نبارد نیست

مثل دنیای من و تو

اگر تو باشی هستم

اگر نباشی ………………

جملات زیبا و عارفانه

جملات زیبا و عارفانه سری 3

جملات زیبا و عارفانه سری 3

جملات زیبا و عارفانه سری 3

 

جملات زیبا و عارفانه سری جدید

جملات عارفانه و زیبا سری 2/ جملات زیبا و عارفانه